Uudistukset Novgorodin metsäteollisuussektorilla jatkuvat ja ollaan siirtymässä yhä enemmän puun jatkojalostukseen erilaisten huipputeknologisen tuotannon investointihankkeiden avulla, tiedottaa Novgorodin aluehallinto.

Alueen kehittämisohjelmaan kuuluu metsäteollisuuden osalta uusien tuotantolaitosten rakentaminen ja vanhojen kehittäminen:

  • OOO Fleiderer: puulastulevyjen tuotanto Podberezjen kylään Novgorodin alueelle, ensimmäisen vaiheen tuotantokapasiteetti on 350 000 m³ lastulevyä vuodessa, kokonaisinvestointi noin 70 milj. euroa, 250 uutta työpaikkaa, käyttöönotto loppuvuodesta 2005.
  • FORTE RUS -huonekalutehdas Podberezjen kylään Novgorodin alueelle, kokonaisinvestointi 11 milj. euroa, käyttöönotto III/2005, 270 työpaikkaa.
  • OAO Parfinskin vanerikombinaatti: suurikokoisen vanerin valmistustehdas, tuotantokapasiteetti 50 000 m³ vuodessa, josta laminoituna 20 000 m³, kokonaisinvestointi 50 milj. euroa.
  • BIOTOP: Valdain alueelle tanskalaista teknologiaa käyttävä puupellettien tuotantolaitos, tuotantokapasiteetti 25 000 tonnia vuodessa.
  • OAO Velgijskaja bumazhnaja fabrika –paperitehdas: tuotevalikoiman laajentaminen ja tuotteiden laadun parantaminen (värikkäiden pöytäliinojen tuotanto).
  • OOO Madok: päätuotteiden tuotannon lisääminen ja laadun parantaminen laiteuudistuksin, uuden pannuhuoneen ja kuivaamojen rakentaminen, 85 milj. euroa.
  • OAO Parfinskin vanerikombinaatti: uuden jätepuulla toimivan automatisoidun pannuhuoneen rakentaminen, kokonaisinvestointi 3 milj. euroa.
  • ZAO Tshudovo-RWS: tekniset laiteuudistukset, tuotannon automatisointi, informaatioteknologian käyttöönotto.
  • ZAO Pestovo Novo: tuotantokapasiteetin nosto 200 000 kuutiometriin sahatavaraa vuodessa ja OOO SetNovo vastaavasti 150 000 m³ vuodessa.

Lisäksi etsitään sijoittajia perustamaan uusinta puunjalostusteknologiaa käyttäviä tehtaita mm. huonompilaatuisen puun jalostamiseen. Näin saataisiin tehostettua vähempiarvoisen puun (haavan) käyttöä ja lisättyä leimikoiden hyödyntämistä yli 3 milj. m³ vuodessa, ja siten parannettua alueen metsien puulajijakaumaa pidemmällä tähtäimellä.

Lähde: Novgorodin alueen sosio-ekonominen kehittämisohjelma vuodelle 2005