Norvik Timber Industries -ryhmän Komin tasavallassa sijaitseva saha Norwood kaksinkertaistaa tuotannon vuoden 2015 alussa siirtymällä kahteen työvuoroon. Norwoodin toimitusjohtajan Aleksander Panjukovin mukaan vuoden 2014 tuotanto on kehittynyt lupaavasti ja tulokset ovat rohkaisevia. Tuotannon lisääminen on seuraava askel sahan kehityksessä. Tuotantomäärä nousee 90 000 kuutiometriin sahatavaraa.

Poliittisesta kuohunnasta huolimatta yritys on sitoutunut Venäjän metsäteollisuuteen pitkällä tähtäimellä, toteaa Norvik Timber Industriesin toimitusjohtaja Sampsa Auvinen.

Norvik Timber Industries -yritysryhmä kuuluu islantilaiseen Norvik Groupiin ja se toimii Latviassa, Virossa, Venäjällä, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa. Norvik Timber Industriesin yritykset toimivat puunkorjuussa, sahauksessa ja höyläyksessä sekä ovien, ikkunoiden ja puutalojen valmistuksessa.

Lähteet: Norvik Timber Industries, lehdistötiedote 26.9.2014, Norvik Group