North West Timber Company (NWTC) ja siihen kuuluvat yritykset Neman sellu- ja paperitehdas Kaliningradin alueella ja Kamennogorskin paperitehdas Leningradin alueella on asetettu oikeuden päätöksellä seurantatilaan ja yhtiölle on määrätty väliaikainen johtaja. Yhtiön tulevaisuutta käsitellään kyseisten alueiden oikeuslaitoksissa syksyn aikana.

Yrityksen näkemys tilanteesta on seuraava:
NWTC on hakenut seurantatilaa talousvaikeuksien vuoksi, jotka johtuvat yrityksen yhden lainanantajan, Luoteis-Venäjän Säästöpankin toimista. Pankki on rahoittanut yrityksen investointeja kahdeksan vuoden ajan ilman erimielisyyksiä. Yhteistyösopimus investointien rahoittamisesta on tehty kaikkiaan 450 miljoonasta dollarista. Vuonna 2004 yritykselle myönnettiin pitkäaikainen luotto, mutta vuosina 2005 – 2007 yritys on ollut pakotettu ottamaan vain lyhytaikaisia lainoja. Lainojen maksu on hoidettu suunnitelman mukaisesti ja sopimukset pidetty molemmin puolin.

Vuoden 2008 alusta alkaen sellu- ja paperiteollisuudessa on koittanut vaikeampi aika markkinatilanteen huononemisen ja tuotantokustannusten huomattavan nousun vuoksi, mikä on vaikuttanut myös investointihankkeiden takaisinmaksuaikaan ja kustannuksiin. Vuoden alussa NWTC ei enää saanut lyhytaikaista luottoa maksettuaan entisiä pois, mikä huononsi yrityksen maksukykyä. Luoteis-Venäjän Säästöpankilta pyydettiin lykkäystä korkojen maksuun, mutta vastauksena pankki vaati kaikkien lainojen (1 mrd ruplaa, n. 28 milj. EUR) takaisinmaksua kahden päivän varoitusajalla. Tämän seurauksena NWTC joutui hakeutumaan seurantatilaan. Luoteis-Venäjän Säästöpankki peri saataviaan oikeusteitse ja NWTC:n osakkeenomistajien henkilökohtainen omaisuus takavarikoitiin. Pääosakkeenomistajat Irina ja Igor Bitkov ovat muuttaneet pois Venäjältä. Yrityksen edustajat lupaavat tehdä kaikkensa pystyäkseen jatkamaan toimintaa ja sopiakseen velkojien kanssa. Luoteis-Venäjän Säästöpankki ei ole suurin NWTC:n lainanantaja.

Neman tehtaan osalta seuranta-aika päättyy syyskuussa pidettävään Kaliningradin alueen arbitraatio-oikeuden kokoukseen. Siihen mennessä velkojat päättävät tehtaan tulevaisuudesta. Vaihtoehtoja on kolme: sovinnollinen sopimus, ulkopuolinen hallinto ja konkurssimenettely. NWTC varajohtaja Murashkon mielestä Luoteis-Venäjän Säästöpankin toimet tähtäävät viimeiseen vaihtoehtoon ja yrityksen omaisuuden myyntiin. Neman tehtaan kohtalon perusteella voidaan päätellä myös emoyhtiön NWTC:n ja Kamennogorskin tehtaan tulevaisuus, koska velkojat ovat kaikkien osalta samat.

Tällä hetkellä Neman sellu- ja paperitehdas on vähentämässä henkilöstöään 450 työntekijällä. Tuotantoa on rajoitettu sekä Neman että Kamennogorskin tehtaalla. Neman tehtaan uuden paperikoneen asennustyöt on pysäytetty. Kone ostettiin viime vuonna ja 75 % laitetoimituksista on jo tehty.

NWTC tuotti 112 000 t paperia ja 50 000 t sellua vuonna 2007. Yritys on Venäjän suurin kouluvihkojen tuottaja ja kolmanneksi suurin toimistopaperin valmistaja. Yritys on investoinut viime vuosina paperintuotantoon, kloorittoman sellun valmistukseen ja kierrätyspaperin hyödyntämiseen.

Lähde: North West Timber Companyn tiedotteet