Segezhan sellutehdas on vuokrannut 49 vuodeksi lähes 200 000 ha metsää Sosnovetskin leshoosista Karjalasta. Näin sellutehdas on saanut vuokrattua 99 % maista, jotka se tarvitsee yrityksen tarpeisiin puuta tuottavan ns. tavoitetalouden (tselevoe hozjaistvo) perustamiseen Segezhan, Sukkozerskin, Sosnovetskin ja Karhumäen leshoosien alueille. Hanke oli keskeytyksissä vuonna 2005, koska hankkeen toteuttamiseksi tarvittavia metsiä ei tuolloin ollut riittävästi vuokralla. Nyt tilanteen muututtua hanketta päästään jatkamaan.

Venäjän luonnonvaraministeriön vuonna 2002 tehdyn päätöksen turvin suunnitteluinstituutti Rosgiproles on laatimassa Segezhan sellutehtaalle tukki- ja kuitupuun nopeutetun viljelyn pilottihanketta. Kaikkiaan hankkeen piiriin kuuluu metsää 1,8 milj. hehtaaria. Tavoitetalous-hankkeen päämääränä on turvata Venäjän Euroopan puoleisessa osassa toimivien puunjalostusyritysten puunsaanti ja elvyttää alueiden taloutta metsävaroin.

Segezhan sellutehdas on jo laatimassa tarkempaa selvitystä hyödynnettävistä puumääristä ja tavaralajirakenteesta sekä laatii metsävarannon käyttöönottosuunnitelman sekä alueen metsätalous ja tienrakennussuunnitelmat. Töiden toteuttamisessa on mukana useita alueen ja metsäalan tutkimuslaitoksia ja organisaatioita, mm. Petroskoin yliopiston alainen Karjalan metsäteollisuuden tutkimuslaitos (KarNIILPK) ja Karellesproekt. Samanaikaisesti Segezhan sellutehdas hakee vapaaehtoista metsänhoidon FSC-sertifikaattia.

Hankkeen käytännön toteutus päässee käyntiin tammikuussa 2008, jos valmistelu- ja hanketyöt etenevät hyvin ja jos valtion ympäristötarkastuslausunto on myönteinen.

Lisätietoa aiheesta löytyy Idän metsätiedon aiemmasta uutisesta 12.1.2004.

Lähde: Segezhan sellutehtaan lehdistöpalvelu