OAO Neusiedler Syktyvkarin toimitusjohtaja R. Starkov kertoo yhtiön tietoisesti hillitsevän pitkälle kehittyneen hakkuuteknologian käyttöä, koska se johtaisi työpaikkojen vähentämiseen ja työttömyyden lisääntymiseen, kirjoittaa metsäteollisuusportaali Wood.ru. Neusiedler Syktyvkarissa vain 15 % hakkuista suoritetaan koneilla, loput 85 % tehdään manuaalisesti. Vuotuinen puunkäyttömäärä on noin 3 milj. m³, joista yhtiöön kuuluvat korjuuyrittäjät kaatavat 1,8 milj. m³. Tätä osuutta ei ole suunniteltu vähennettävän.

Nykyisessä hakkuumäärässä pysymiseksi yhtiö tarvitsee 60 korjuuketjua, joiden leasingkustannukset ovat noin 3 milj. dollaria. Yhtiö ei kuitenkaan pidä konehankintojen kanssa kiirettä, koska ensin on ratkaistava lähialueiden sosiaaliset ongelmat mm. työllistymisen suhteen.

Puunhankinnan tehokkuutta ja kannattavuutta on pyritty parantamaan mm. yritysjärjestelyillä. Bumprom.ru:n mukaan syyskuun alusta alkaen 8 korjuuyritystä on kuulunut suoraan Neusiedler Syktyvkarin alaisuuteen ilman aikaisempaa välittäjäyritystä OAO Ezhva. Nyt on tarkoitus toimia suoraan lespromhozien kanssa siten, että ne keskittyvät tärkeimpään tehtäväänsä eli puunkorjuuseen ja esim. tienrakentamiseen otetaan urakoitsijoita.

Neusiedler Syktyvkarilla on vuokralla metsävarantoa noin 1 600 000 m³ verran. Vuodesta 2004 yhtiö on rahoittanut metsänuudistustöitä, joiden rahoitus kuului ennen valtion tehtäviin. Teidenrakentamiseen on tänä vuonna käytetty 20 milj. ruplaa ja laiteostoihin 29 milj. ruplaa, tulevana vuonna summien oletetaan kasvavan reilusti.

Lähteet: Wood.ru, Bumprom.ru