Moskovassa järjestettävässä Adam Smith -konferenssissa on keskusteltu Venäjän metsäteollisuuden kohtalosta. Venäläisten yritysedustajien näkemykset poikkeavat kansainvälisten asiantuntijoiden arvioista.
Investlesprom -konsernin kaupallisen johtajan Maksim Pisarevin mielestä uusille investoinneille ei ole toteuttamismahdollisuuksia Venäjän metsäsektorilla. Jo aloitettujen investointihankkeiden toteutuminenkaan ei ole varmaa. Uutta tuotantokapasiteettia ei ole odotettavissa. On hyvä, jos vanhakaan saadaan säilytettyä, hän toteaa viitaten Kontupohjan, Solombalan ja Pitkärannan sellu- ja paperitehtaiden ongelmiin. Optimismi on vähissä tulevina vuosina, kyseessä on enemmänkin eloonjäämistaistelu.
Vologdan metsäteollisuusyhtiön (Vologdoskije lesopromyšlenniki) hallituksen puheenjohtaja Aleksander Tšurkin toteaa puumarkkinoiden olevan ongelmissa, kun kolmen suuren sellutehtaan ongelmat ovat johtaneet epävakaaseen havukuitupuun kysyntään. Havutukille ja vanerikoivulle on sen sijaan kysyntää Euroopan markkinoilla.
Kansainvälisen valuuttarahaston edustajan mukaan ulkomailla Venäjän sisämarkkinoiden mahdollisuudet nähdään positiivisina. Investoijan on asennoiduttava pitkäjänteisesti, pikavoittoja on turha odottaa. Venäjän sisämarkkinoiden lisäksi on pidettävä mielessä myös Aasian ja Kiinan markkinat.