Venäjällä kriisit ovat yleisiä. Kriisien suuruusluokka vaihtelee, mutta yhteistä on se, että ne menevät ohi. Venäjä pysyy tärkeänä kauppakumppanina Suomelle, vaikka välillä tuleekin takkiin. Nykyistä Venäjän kaupan tilannetta käsiteltiin erityisesti metsäalan näkökulmasta Helsingissä 18.3. järjestetyssä tilaisuudessa ”Uncertainty of Russian Markets – How to continue business”. Mielenkiintoisista puheenvuoroista jäi päällimmäisenä mieleen seuraavia mietteitä.

Venäjän taloudella menee huonosti, lähes millä tahansa tunnusluvulla mitattuna. Sekä venäläisten yritysten että ekonomistien odotukset ovat pessimistisiä ja epävarmuus vallitsee. Talousongelmien taustalla on pitkäaikaisia rakenteellisia ongelmia, joiden vaikutusta odottamattomat markkinashokit eli öljyn hinnan lasku ja kansainväliset sanktiot ovat pahentaneet. Toisaalta kriisit pakottavat vallanpitäjät miettimään tosissaan keinoja rakennemuutokseen pelkän puhumisen sijasta. Ehkä optimistisin onkin se kaikkein pessimistisin vaihtoehto, jonka jälkeen kriisin pohjamudista noussut maa olisi uudistusten jälkeen parempi liiketoimintaympäristö yrityksille.

Vaikka investointien vähyys, yritysten huono rahoitustilanne ja yleinen ostovoiman heikkeneminen vaikuttavat negatiivisesti kaupankäyntiin, on ilahduttavaa huomata, että suomalaisista yrityksistä vielä löytyy optimismia. Osa jopa aloittaa oman tuotannon Venäjällä näistä vaikeista ajoista huolimatta. Nyt jos koskaan on odotettavissa vahvaa tukea venäläisten paikallisviranomaisten taholta, mikä helpottaa toiminnan aloittamista. Ruplissa mitattavat tuotantokustannukset ovat edullisia erityisesti ulkomaankauppaa käyville yrityksille. Tuotannon sijainti korostuu Venäjällä, koska useilla alueilla metsät ovat ylihyödynnettyjä ja niiden laatu on heikko. Metsänkasvatuksen tehostaminen on päivän kuuma puheenaihe, mutta menossa ovat vasta ensimmäiset askeleet ja tulokset näkyvät vuosikymmenten päästä.

Venäjän bisnes on myrskyisää. Tämä tosiasia on hyväksyttävä, jos haluaa olla läsnä markkinoilla. Kriiseistä voi selvitä kovalla työllä ja kaupankäynti jatkuu. Yrityksen on kuitenkin oltava valmis joustamaan ja etsimään kompromisseja yhdessä asiakkaan kanssa. Kriisien aikaa kannattaa hyödyntää tuotekehitykseen ja oman organisaation kehittämiseen. Kun myrsky tyyntyy ja bisnes lähtee kunnolla käyntiin, ovat kotiläksynsä tehneet yritykset etulyöntiasemassa.

Sari Karvinen, tutkija, Luonnonvarakeskus

Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa täällä.