Duuma hyväksyi toisessa käsittelyssä keskiviikkona lakiehdotuksen, joka tuo vielä muutoksia nykyiseen, voimassa olevaan metsälakiin. Alunperin lakiehdotuksen Duuman toisen käsittelyn oli määrä tapahtua vasta perjantaina, mutta se otettiinkin käsittelyyn ennen määräaikaa. Forest forumin mukaan nopeutettu käsittely kertoo siitä, että Duuma haluaa tuoda perjantaina 23.12. lakiehdotuksen lopullisen version kolmanteen käsittelyyn, jolloin lakimuutos luultavasti astuu voimaan vuoden 2006 alussa.

Muutosten myötä federaation subjekteilla on oikeus:
– laatia ja ottaa käyttöön omia metsien hallintoon liittyviä lakeja ja määräyksiä
– laatia ja rahoittaa omasta budjetistaan metsähallinnon tavoiteohjelmia
– päättää itsenäisesti ensimmäisen käyttöryhmän metsien siirtämisestä ei-metsämaiden kategoriaan sähkö- ym. yhteyslinjojen raivaamiseksi
– vastata metsien monikäytön ja ei-puuaineisten metsän tuotteiden keräyksen järjestelystä
– hallita itsenäisesti metsien metsästyskäyttöä

Lähteet: Duuman kotisivut ja Greenpeacen Forest Forum