Tammikuun 2009 alusta Venäjän tullivirasto ottaa käyttöön tullaukseen tarkennetun luokittelutaulukon, jolloin tuotteiden tullikoodit täsmentyvät (tulliselvityslomakkeen sarake 33 tuotteiden tullikoodit), tiedottaa Venäjän tulli.

Nyt sarakkeeseen 33 merkitään kymmenmerkkinen luokittelukoodi Venäjän ulkomaankaupan tullinimikkeistön mukaisesti (TN VED). Uudet tullikoodit koskevat mm. puutavaraa. Ensi vuoden alusta kymmenmerkkisen koodin lisäksi merkitään nelimerkkinen tarkennuskoodi. Sen avulla pystytään antamaan tullattavista tuotteista täsmällisempää tietoa, joka voi vaikuttaa tuotteen tullausarvoon. Tämän ansiosta tullausprosessien automatisointi helpottuu ja tulliviranomaisille annettua tietoa on mahdollista seurata ja analysoida paremmin. Rahtitavaran tullauksen odotetaan nopeutuvan uudistuksen myötä.

Tällä tavoin saadaan myös arvokasta kokemusta, jota voidaan hyödyntää Venäjän ulkomaankaupan tullinimikkeistön kehittämisessä entistä yksityiskohtaisemmaksi.

Lähde: Venäjän tulli