Venäjän metsätalousviraston tekemällä päätöksellä (14.9.2005 nro 255) on vahvistettu pystykaupoilla myytävän puun uudet kantohintatariffit. Tariffimäärittelyn perustana on käytetty Venäjän hallituksen vuonna 2001 antamaa asetusta nro 127, jossa kaikilla alueilla on sovellettu korotuskerrointa 1,5 ja alueen omaa lisäkerrointa. Nyt tehdyllä päätöksellä alueellisille lisäkertoimille on asetettu vaihteluväliksi 1 – 6,6. Metsätalousviraston 1.4.2005 päätöksellään nro 50 vahvistamat kertoimet menettävät nyt voimansa.

Kertoimet

Lähde: Roslesinforg