Lokakuun 2009 alusta tulee voimaan Venäjän tulliviraston uusi määräys (№ 720 22.4.2009), jolla muutetaan jalostamattoman puun ja vähän jalostetun puun vientitullausvaltuudet Venäjän federaatiossa saaneiden tullien luetteloa, tiedottaa Venäjän tulli. Määräys koskee 143 tulliasemaa, joista 12 on Keski-Venäjän, 41 Luoteis-Venäjän, 14 Etelä-Venäjän, 17 Volgan, 12 Uralin, 26 Siperian ja 21 Kaukoidän tullihallinnon alueella.

Määräyksen alaisiksi tulevat jalostamaton tai vähän jalostettu puu (sahattu, halkaistu, höylätty, hiottu puu) sekä tuotteet, jotka on luokiteltu nimikkeeseen 4401 (polttopuu, sahanpuru, puujäte jne.), 4403 (jalostamaton puutavara), 4404 (tynnyripuu, halkaistut tukit, karkeasti veistetty puutavara, paalut, pylväät) 4406 (ratapölkyt) ja 4407 (sahattu tai pitkittäishalkaistu puutavara).

Lähde: Venäjän tulli
Määräys tullauspaikkaluetteloineen on luettavissa Tullin lakitietokannassa.

Tullitoimipaikat Karjalassa

Karjalan tasavallan talouskehitysministeriö tiedottaa määräykseen liittyen, että tällä hetkellä puuta tullaavan kuuden toimipaikan joukkoon lisätään Karhumäen tulliasema (Medvezhegorsk) lokakuusta lähtien. Tällä hetkellä puuta saavat tullata seuraavat tulliasemat:
– Värtsilä
– Kostamus
– Lahdenpohja
– Aunus
– Segezha
– Suojärvi

Kaikki Karjalan tullin alueella sijaitsevat tullitoimipaikat voivat käsitellä pidemmälle jalostettua sahatavaraa (nimikkeet 4407 10 330 0, 4407 10 150 0, 4407 10 310 0, 4407 10 380 0, 4407 99 200 0, 4407 99 250 0, 4407 99 400 0).

Lähde: Karjalan viralliset www-sivut

Aikaisemmin aiheesta:
09.05.2008 Venäjän tullin määräys raakapuun tullauspaikoista
20.02.2008 Puun tullauspaikkoja karsitaan Venäjällä