Venäjän hallitus on muuttanut 20.5.2005 antamallaan säädöksellä nro 313 metsänvuokrausasetusta. Muutokset liittyvät pääosin Venäjän subjektien toimielimien ja Venäjän federaation toimielimien väliseen, federaation lakiin 199-FZ ja metsälakiin perustuvaan, valtuuksien jakoon.

Asetuksesta poistettiin mahdollisuus vuokrata metsää valtiovallan toimielinten päätöksellä. Nyt metsänvuokraus on mahdollista ainoastaan kilpailutuksen (lesnye konkursy) tulosten perusteella, millä pyritään estämään metsänvuokrauksesta sopimista etukäteen sekä korruptiota. Näin turvataan metsänkäyttäjien oikeudet saada metsävaroja haltuunsa.

Metsälain § 31 metsänvuokrauksen maksimivuokra-ajaksi on säädetty 99 vuotta, mitä on perusteltu metsien pitkällä kasvuajalla sekä tarpeella saada metsänkäyttäjä investoimaan metsätalouteen, metsien suojeluun, metsänsuojeluun sekä metsien viljelyyn. Oikeudet asettaa metsää kilpailutukseen, vahvistaa kilpailutuskomission kokoonpano sekä järjestää kilpailutuksia on siirretty metsävirastolle tai subjektin toimeenpanovallan toimielimelle metsälain § 46 ja 47 määrittelemin valtuuksin. Aikaisemmin näistä asioista päätökset tehtiin subjektien valtiovallan toimielimissä.

Uudistetun asetuksen mukaan kilpailutuksista on pakko ilmoittaa Venäjän subjektien ja Venäjän federaation valtiovallan toimielinten virallisissa julkaisuissa, jotta tieto niiden järjestämisestä leviää mahdollisimman laajalle.

Asetuksella annetaan Federatiiviselle luonnonvarojen käytön tarkastuslaitokselle oikeus päättää metsävarannon käytön keskeyttämisestä tai rajoittamisesta, jos metsänvuokraaja on rikkonut metsälainsäädäntöä.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu

Venäjänkielinen säädösteksti: Venäjän hallituksen päätös