Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriön rakennetta on muutettu ministeri Trutnevin 10.5.2006 antamalla määräyksellä.

Tieteen, omaisuuden ja informaation osasto lakkautetaan ja entinen Valtion luonnonvarojen käyttöpolitiikan osasto jaetaan kahteen uuteen osastoon, geologian ja kaivannaispolitiikan sekä metsä- ja vesipolitiikan osastoihin

Varaministerien määrää nostettiin kahdesta neljään ja perustettiin uusi valtiosihteerin virka, jonka hoitaja on samalla myös neljäs varaministeri.

10. huhtikuuta lähtien Ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen käytön kansainvälisten suhteiden osaston uusi johtaja on ollut Igor Ivanovich Maydanov.

Aikaisempi varaministeri Stepankov on ollut sairaslomalla siitä lähtien kun presidentti Putin muutti Tyynelle merelle rakennettavan öljyputken linjausta kauemmaksi Baikal järvestä – paluu virkaan on epätodennäköistä.

Lue muistio