Metsiemme puuvarat mahdollistavat hakkuiden lisäämisen, joten mahdollisesta puun tuonnin vähenemisestä Venäjältä aiheutuvia seurauksia ei pidä liioitella, todetaan MTK:n metsävaltuuskunnan kannanotossa. Puun tuonti voidaan pääosin korvata kotimaisen puun käyttöä lisäämällä. Metsäntutkimuslaitoksen mukaan metsistämme on hakattavissa vuosittain 15 miljoonaa kuutiometriä enemmän puuta kuin nykyisin.

Kansallisessa metsäohjelmassa 2010 linjatut tavoitteet kotimaisen puun käytön lisääntymisestä ovat jääneet toteutumatta. Tuontipuun käyttö on sen sijaan viime vuosina lisääntynyt huomattavasti. Viime vuonna Venäjältä tuotiin 16,5 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta.

MTK:n metsävaltuuskunta toteaa, että Suomen metsäteollisuuden puuhuolto voidaan turvata, vaikka raakapuun vientitulleja Venäjällä korotettaisiinkin. On huomattava, että metsäteollisuuden kannalta tärkeimmälle tuontipuulajille, koivukuitupuulle venäläiset eivät ole esittäneet tullimaksujen korotuksia. Venäjältä tuodusta puusta koivukuidun osuus on 40 %.

Lähde: MTK:n tiedote