Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (21.2.-26.3.2014)

Metsätalouteen liittyvät uutiset:

Metsänhoitovastuuta palautetaan valtiolle. Presidentti Putin on allekirjoittanut 12.3.2014 federaation lain (27-FZ), jonka myötä julkisten organisaatioiden vastuu metsänhoidosta kasvaa. Lakimuutos käytännössä palauttaa takaisin metsänhoitotöistä aiemmin vastanneet leshozit, jotka poistettiin vuoden 2006 metsälaissa. Kunnalliset tai valtiolliset organisaatiot voidaan tästä lähtien osoittaa vastaamaan metsänhoitotöistä ilman kilpailutusta niillä metsäaloilla, joilla ei ole kaupallista metsänvuokraajaa. Sekä metsäammattilaiset että ympäristöjärjestöt ovat pitäneet lakimuutosta erittäin tervetulleena. Uuden lain uskotaan parantavan metsien hoidon laatua ja tehostavan metsien uudistamista sekä metsäpalojen torjuntaa. (Rossiiskie lesnye vesti, Forest Forum Greenpeace Russia)

Metsäpalokaudesta ennustetaan vaikeaa. Kulunut talvi on ollut poikkeuksellisen vähäluminen ja kevät aikainen, mikä nostaa metsäpaloriskiä. Primorskin piirissä ensimmäiset metsäpalot syttyivät jo tammikuussa, ja maaliskuun puoliväliin mennessä alueella on palanut yli 16 000 hehtaaria maastoa, josta vajaa puolet metsää. Alueelle on julistettu hätätila metsäpalojen vuoksi. Käytännössä kaikkien palojen uskotaan saaneen alkunsa kulotuksesta, joista osa on metsäviranomaisten itsensä suorittamia. Venäjän hallitus antoi 17.2.2014 määräyksen, jolla kulotusta rajoitetaan, mutta kriitikoiden mukaan maatalousmaan sulkeminen rajoitusten ulkopuolelle vesittää koko lain, sillä suuri osa kulotuksesta tapahtuu nimenomaan ns. maatalousmaalla, jossa voi todellisuudessa kasvaa myös metsää. (Rossiiskie lesnye vesti, Forest Forum Greenpeace Russia)