Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (21.8.-3.9.2014)

Metsäalaan liittyvät uutiset:

Metsänvuokra-ajat pitenevät ja käyttömaksut nousevat? Hallitus suunnittelee aloittavansa jälleen metsänkäyttömaksujen indeksikorotukset, jotka ovat olleet jäissä vuodesta 2009 lähtien reaktiona silloiseen talouskriisiin. Metsänkäyttömaksut kohdistuvat vuokrattavaan metsäalaan ja siltä hakattavaan puuhun. Maksujen korottamista perustellaan metsätaloustuotteiden kasvaneella menekillä ja toisaalta valtion tarpeella kasvattaa verotuloja. Luonnonvara- ja ympäristöministeriö puolestaan ehdottaa metsän maksimivuokra-ajan kaksinkertaistamista nykyisestä 49 vuodesta 98 vuoteen. Ministeriön edustaja Ivan Valentikin mukaan aloite saatetaan käsitellä jo duuman seuraavassa istunnossa. (Lesnye vesti)

Metsää paloi ennätykselliset 3,5 miljoonaa hehtaaria. Alustavien tietojen mukaan Venäjällä on palanut vuoden 2014 alusta noin 3,5 miljoonaa hehtaaria metsää, mikä on lähes kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2013, ilmoittaa luonnonvara- ja ympäristöministeri Donskoi. Valtaosa paloista sijoittui Siperiaan ja Kaukoitään. Venäjän Greenpeace uskoo kasvaneiden lukujen kertovan lähinnä raportoinnin totuudenmukaisuuden parantumisesta. Järjestö arvioi todellisen paloalan olevan enää noin kaksi kertaa virallisia lukuja suurempi, kun aiemmin ero oli jopa 7-kertainen. (Luonnonvara- ja ympäristöministeriö, Greenpeace Russia Forest Forum)