Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (6 – 19.6. 2014)

Metsäalan uutiset:

Hallitus toteuttaa Greenpeacen ehdotukset metsäpaloalueiden valvonnasta. Venäjän hallitus on hyväksynyt asetuksen (536 / 9.6.2014), joka mahdollistaa satelliittikuvien käytön metsäpaloalueiden mittaamisessa. Lisäksi paloalueiden maastotarkistusten aikarajaa kasvatetaan yhdestä kolmeen kuukauteen. Greenpeacen mukaan korkean resoluution satelliittikuvat ovat luotettavin ja edullisin tapa arvioida erityisesti suuria metsäpaloaloja, ja niiden käytön salliminen vähentää alueviranomaisten motivaatiota vääristellä tietoja paloaloista. Aikarajan pidentäminen vapauttaa viranomaisten resursseja metsäpalojen torjunnan ja sammutuksen organisointiin silloin, kun tilanne on vaikein. (Greenpeace Forest Forum, Venäjän hallitus)

Metsätalouden prioriteetti-investoinneilta vaaditaan hakkuutähteen hyödyntämistä. Venäjän hallituksen asetus (537 / 9.6.2014) tiukentaa ehtoja, joita prioriteetti-investoinneiksi hyväksyttävien metsätalouden investointihankkeiden on noudatettava, jotta ne saisivat valtion tukea. Metsänvuokrasta myönnettävä 50 prosentin alennus koskee vain investoinnin takaisinmaksuaikaa vuokrasopimuksen alkamisajankohdasta lukien. Investointien suunniteltu aikataulu on ilmoitettava nykyistä yksityiskohtaisemmin, ja sen noudattamista seurataan tarkemmin. Lisäksi kaikilta prioriteetti-investointikohteiksi hyväksyttäviltä hankkeilta tullaan edellyttämään puuperäisten jätteiden jatkojalostusta esimerkiksi bioenergiaksi. (Venäjän hallitus, Greenpeace Forest Forum)