Metsäalan uutiset:

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (9. – 23.5.2014)

Venäjä vaikeuttaa havupuun vientiä. Venäjän hallituksen asetus (391 / 29.4.2014) palauttaa voimaan pakollisen listauksen yhtiöistä, joilla on oikeus viedä Venäjältä havupuuta alennetulla tullitariffilla. Lisäksi lisenssin saaminen sidotaan metsänvuokraoikeuksiin. Asetus rajoittaa alennettuihin tariffeihin oikeutettujen yritysten määrää ja hankaloittaa puun viennin aloittamista myös siksi, että lisenssinhaltijoiden lista päivitetään vain kerran vuodessa. Asetus on näillä näkymin voimassa kuitenkin vain kesäkuun 2015 loppuun. (Lesprominform)

Metsää palanut lähes miljoona hehtaaria. Luonnonvara- ja ympäristöministeriön mukaan Venäjällä on rekisteröity vuoden alusta lukien lähes 7200 metsäpaloa, ja metsää on palanut 868 000 hehtaaria. Venäjän Greenpeace uskoo todellisten lukujen olevan huomattavasti suuremmat. (Greenpeace Russia, Rossijskaja gazeta)

Metsäpaloriski erittäin korkea puolella Venäjän alueista. Vuorokauden keskilämpötilat ylittävät tällä hetkellä pitkän aikavälin keskiarvot 6–9 asteella, mikä on nostanut metsäpaloriskin erittäin korkeaksi jo puolella Venäjän alueista. Uralin alueella ja Siperiassa pelätään vuoden 2010 tilanteen toistumista. Metsäpaloista johtuvia hätätiloja on julistettu seitsemän federaation subjektin alueella. Hätätilan julistaminen merkitsee metsien käytön ja metsissä liikkumisen merkittävää

rajoittamista. (Lesnye vesti)

Metsäpaloalueilla vaaditaan kilpailutuksen yksinkertaistamista. Luonnonvara- ja ympäristöministeriö sekä metsätalousvirasto esittävät, että valtion hankintamenettelyä tulisi yksinkertaistaa metsäpaloihin liittyvissä hätätilanteissa. Nopeutetulla menettelyllä suoritettavia hankintoja voisivat olla esimerkiksi lentokoneiden vuokraus tai palvelujen ostaminen metsäpaloja koskevan raportoinnin oikeellisuuden tarkistamiseksi. Luonnonvara- ja ympäristöministeri Donskoin mukaan paikallisviranomaiset ovat pimittäneet tietoja metsäpaloista vähintään 400 000 hehtaarilla alkuvuoden aikana, mikä on miltei puolet viranomaisten ilmoittamasta paloalasta. (Rossijskaja gazeta)

Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (24.5. – 5.6.2014)

Moskovan ympäristössä korkea metsäpalovaara. Venäjän keskiseen federaatiopiiriin sekä Moskovaa ympäröiville alueille on julistettu korkea metsäpalovaara. Vuoden alusta lukien keskisessä federaatiopiirissä on syttynyt 302 metsäpaloa, kun viime vuonna vastaavaan aikaan paloja oli ollut 83. Venäjän hätätilaministeri Putškov kuitenkin vannoo, että vuoden 2010 savusumut eivät tule toistumaan Moskovassa tänä vuonna. (Lesnye vesti, Interfax)

Metsätalousvirastolla epäselvyyksiä 6,6 miljardin edestä. Venäjän valtiontalouden tarkastusvirasto pyytää metsätalousvirastolta (Rosleshoz) selvitystä yhteensä 6,6 miljardin ruplan (n. 139 milj. e.) suuruisista epäselvyyksistä. Suurimpana ongelmana tulopuolella olivat suuret rästit metsänvuokrissa. Menoissa huomautettavaa oli mm. kilpailutusten järjestämisessä sekä varojen käyttämisessä metsäpalojen torjuntaan metsäpalojen torjuntaviraston (Avialesohrana) kautta, minkä ei katsota kuuluvan metsätalousviraston toimialaan. Lisäksi pyydetään selvitystä 22 miljoonan ruplan (vajaa puoli miljoonaa euroa) käyttämisestä metsätyöntekijäin päivän juhlintaan ilman ministeriön lupaa. (Izvestija)