Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (7.–20.11.2014)

Metsäalan uutiset:

Venäjän metsästrategia kirjoitetaan uusiksi. Metsäalan kehitysneuvosto laatii Venäjälle uuden metsästrategian vuoteen 2030, ilmoittaa neuvoston sihteeri ja varaministeri Ivan Valentik. Nykyinen metsästrategia ei Valentikin mukaan enää vastaa kaikilta osiltaan tämän päivän vaatimuksia ja on siksi päivittämisen tarpeessa. Dokumentissa tullaan käsittelemään sekä metsätalouden että metsäteollisuuden kehittämistä. Metsäalan kehitysneuvosto kokoontuu seuraavan kerran helmikuussa 2015, jolloin on tarkoitus esitellä toimialan kehittämisen päälinjaukset. (RIA Novosti)

Svezan sellutehdashanketta esiteltiin Vologdassa. Vologdan aluehallinto ja Sveza ovat tehneet sopimuksen sulfaattisellutehtaan rakentamisesta alueelle. Svezan varapääjohtaja Boris Frenkel esitteli hanketta Vologdan alueen metsäkomitean yhteydessä toimivalle kansalaislautakunnalle 13.11. Investointi toteutetaan Public Private Partnership -hankkeena ja sen kokonais-arvo on noin kaksi miljardia dollaria. Sopimus tehtaan rakentamisesta tehtiin jo keväällä 2014, ja kyseessä on yksi kaikkien aikojen suurimmista investointihankkeista Vologdan alueella. Eri sidosryhmistä koostuva kansalaislautakunta hyväksyi hankkeen ja totesi sen olevan Vologdan aluetalouden kannalta merkittävä. (Lesnyje vesti)