Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (22.1.–4.2.2016)

Metsäalan uutiset:

Ilim Groupille ennätysvuosi Venäjällä. Ilim Groupiin kuuluva International Paper kertoo vuosikertomuksessaan yhtiön käyttökatteen nousseen vuonna 2015 puolitoistakertaiseksi: 724 miljoonaan dollariin. Ilim Groupin Venäjän-myynti kasvoi vuonna 2015 viisi prosenttia, ja vientiorientoituneena yrityksenä se on hyötynyt ruplan arvon heikentymisestä. Yritys ei julkista tarkkoja vientilukuja, mutta sellun kokonaisvienti Venäjältä kasvoi 10,8 prosenttia tammi–marraskuussa 2015. Ilim Group sai vuonna 2015 päätökseen kahden miljardin dollarin investointiohjelmansa, jonka merkittävin osa on ollut Bolšoi Bratskin sellutehdashanke Irkutskin alueella. (Vedomosti)

Hallitukselta asetus metsän käyttömaksun määrittämisestä pitkäaikaisille vuokraajille. Venä- jän hallitus on antanut asetuksen (1.2.2016, nro 53) metsän käyttömaksun määräytymisestä niille yli kymmenen vuotta tiettyä metsäalaa hallinneille vuokraajille, jotka voivat saada oikeuden vuokra- ajan pidennykseen ilman huutokauppaa. Maksut tulevat perustumaan aiempien huutokauppojen tuloksiin, joihin sovelletaan asetuksessa määriteltyjä korotuskertoimia. Jos ala ei ole aiemmin ollut huutokaupan kohteena, käyttömaksu määritellään vastaavaan käyttöön vuokrattujen metsäalojen keskimääräisten käyttömaksujen ja niiden korotusten pohjalta. (Greenpeace Forest Forum, Venäjän hallitus)