Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (8.4.–21.4.2016)

Metsäalan uutiset:

Kokonaishakkuut lisääntyivät, laittomat hakkuut vähenivät vuonna 2015. Venäjällä hakattiin vuonna 2015 yhteensä 205 miljoonaa kuutiota puuta, mikä on prosentin enemmän kuin vuonna 2014. Metsätalousviraston johtaja varaministeri Ivan Valentikin mukaan kasvulukuja selittää osittain harmaan talouden tulo tilastoinnin piiriin, mikä on osoitus puutavaran seurantajärjestelmän vaikuttavuudesta. Laittomat hakkuut vähentyivät Valentikin mukaan kahdeksan prosenttia ja niiden aiheuttama taloudellinen haitta 20 prosenttia vuonna 2015. (Metsätalousvirasto)

Metsäpalokausi alkanut vähäisin tappioin. Venäjällä on tilastoitu vuoden 2016 alusta lukien 446 metsäpaloa 16 425 hehtaarin alalla, mikä on vain 3,7 prosenttia vuodentakaisesta paloalasta. Luonnonvara- ja ympäristöministeri Sergei Donskoi uskoo marraskuussa 2015 voimaan tulleen kulotuskiellon pienentäneen metsäpaloriskiä. Kulotuskieltoa on tosin noudatettu heikosti erityisesti Kaukoidässä, jossa on jo syttynyt lukuisia metsäpaloja varomattoman tulenkäsittelyn seurauksena. Metsätalousvirasto on varautunut tulevaan metsäpalokauteen patistamalla erityisesti riskialueita nostamaan palontorjuntavalmiutensa vaaditulle tasolle. Virasto on tehnyt 21 alueen kanssa sopimuksen, jolla sammutustöiden johtaminen voidaan tarvittaessa siirtää aluehallinnolta Metsätalousviraston operatiivisen esikunnan vastuulle. (Lesonline)