Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (18.2.–3.3.2016)

Metsäalan uutiset:

Maatalous- ja metsäkoneille kovat kierrätysmaksut. Venäjä alkaa kerätä kierrätysmaksuja maatalous- ja metsäkoneiden sekä tienrakennuskoneiden hankinnan yhteydessä. Kierrätysmaksu koskee mm. traktoreita, harvestereita, puimureita ja lukuisia hinattavia maatalouskoneita. Perusmaksu on 150 000 ruplaa (noin 1745 euroa), ja lopullisen maksun suuruuteen vaikuttavat koneen tyyppi, massa, teho ja moottorin tilavuus. Käytettyjen koneiden kierrätysmaksut ovat huomattavan korkeita, ja jo kolmea vuotta vanhemmista koneista tulee maksaa korkeinta maksua. Esimerkiksi yli kolme vuotta vanhan puimurin kierrätysmaksu voi nousta 6,8 miljoonaan ruplaan (noin 79 000 euroa) ja suuren kuormatraktorin 10,5 miljoonaan ruplaan (noin 122 000 euroa). Pääministeri Medvedev allekirjoitti hallituksen asetuksen kierrätysmaksuista 9.2.2016 ja se astui voimaan välittömästi. Hallituksen mukaan maksun tarkoituksena on mm. vähentää käytettyjen koneiden tuontia ja tukea kotimaista koneteollisuutta. Maksua ei peritä sellaisista koneista, joita Venäjällä ei tuoteta lainkaan. (Milknews, Greenpeace Forest Forum)

Puutavaran seurantajärjestelmä EGAIS kaipaa parannuksia. EGAISin kaupallinen versio tarvitsee parannuksia kaikilla tasoilla, myöntää luonnonvara- ja ympäristöministeri Sergei Donskoi. Metsätalousvirastoon ollaan perustamassa erillinen osasto kehittämään järjestelmän toimintaa. Puutavaran seurantajärjestelmän käyttö on ollut pakollista 1.7.2015 alkaen. Ensimmäisten seitsemän kuukauden aikana järjestelmään on tehty yli 113 000 puun osto- ja myynti-ilmoitusta. (Metsätalousvirasto)

Laittomiin hakkuisiin törmätään usein; EGAIS vain harvoin tiedonlähde. Greenpeace Forest Forumin sivustollaan tekemän verkkokyselyn (N=349) mukaan yritykset hakata puuta laittomasti ovat Venäjällä edelleen yleisiä mutta tieto niistä tulee harvoin seurantajärjestelmän kautta. Kyselyn vastaajista 61 prosentilla oli tiedossa konkreettisia tapauksia, joissa laiton hakkuuyritys oli tullut ilmi ja keskeytetty. Reilu kolmannes vastaajista ei ollut törmännyt vastaavaan. Vain kolme prosenttia vastaajista tiesi tapauksista, joissa laiton hakkuu oli keskeytynyt EGAISin avulla. (Greenpeace Forest Forum)

Keräyspaperin luovutus halutaan verovapaaksi. Keräyspaperia käyttävä teollisuus haluaa lisätä saamansa raaka-aineen määrää ja esittää keräyspaperin luovutuksesta maksettavasta verosta luopumista. Asiaa koskeva laki on duuman valmistelussa. Venäjällä syntyy vuosittain 16,4 miljoonaa tonnia paperijätettä, josta noin puolet päätyy jatkojalostukseen. Lakimuutos voisi lisätä jalostettavan keräyspaperin määrää 2–3 miljoonalla tonnilla, arvelee duumanedustaja Aleksandr Fokin. Luonnonvara- ja ympäristöministeriön mukaan jatkojalostettavasta jätteestä kolmannes on keräyspaperia, kolmannes elintarvikejätettä, 8 prosenttia muovia, 6 prosenttia lasia ja tekstiilejä ja 5 prosenttia metalleja. (Vedomosti)

LesInvest ostaa Lesosibirski LDK Nro 1:n. Segezha Groupiin kuuluva LesInvest ostaa osakeenemmistön Lesosibirski LDK Nro 1:stä Krasnojarskin piirissä. Lesosibirski LDK 1 on yksi Venä- jän suurimpia puunjalostusyrityksiä, joka tuottaa sahatavaraa, puukuitulevyjä ja huonekaluja. Antimonopolivirasto on hyväksynyt kaupan. LesInvest on AFK Sisteman tytäryhtiö, joka puolestaan hankki syksyllä 2014 Investlespromin metsäteollisuusosakkeet Luoteis-Venäjällä ja muodosti niistä Segezha Groupin. Yhtiön johto ilmoitti jo tuolloin, että se on kiinnostunut jatkoinvestoinneista. Sisteman pääomistaja Vladimir Jevtušenkov oli syksyllä 2014 kotiarestissa häneen kohdistettujen rahanpesusyytösten vuoksi, mutta rikossyytteistä luovuttiin lopullisesti tammikuussa 2016. (Russian Timber Journal, TASS)