Moskovan suurlähetystön Venäjä-uutiskatsaus (22.5.–4.6.2015)

Metsäalan uutiset:

Sanomalehtipaperille ei vientitullia. Kolme suurta sanomalehtipaperin tuottajaa neljästä, Volga, Kondopoga (Kontupohja) ja Solikamskbumprom, ovat luvanneet nostaa paperin hintaa kotimaanmarkkinoilla vuonna 2015 vain inflaation verran. Suurista tuottajista konsensuksen ulkopuolelle jää vain Mondi. Vastavuoroisesti ministeriöt ja antimonopolivirasto eivät ota käyttöön vientitullia. WTO-sääntöjen mukaan se voisi olla viisi prosenttia, josta sen tulisi laskea yhteen prosenttiin vuoden 2016 syyskuuhun mennessä. Vuoden alusta sanomalehtipaperin hinta on noussut 15 prosenttia. (Vedomosti)

Metsäsektorille kunnianhimoiset tuonninkorvaussuunnitelmat. Kauppa- ja teollisuusministeriö on laatinut teollisuudelle alakohtaiset tuonninkorvaussuunnitelmat vuoteen 2020. Metsätalouden tuotteista useissa paino- ja pehmopaperilaaduissa tuonnin osuus pyritään painamaan pariinkymmeneen prosenttiin kulutuksesta. Puukuitulevyistä vain viisi prosenttia tulisi olla tuontitavaraa vuonna 2020. Lukuisten metsä- ja maatalouskoneiden tuonnista jopa kymmeniä prosentteja tulisi korvata kotimaisella tuotannolla vain muutamassa vuodessa. (Teollisuus- ja kauppaministeriö)