Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Moskovassa järjestettiin 02.-05.09.2002 suuret metsäsektorin messut ”Lesdrevmash” ja samanaikaisesti pidettiin laaja metsäforum
tunnukselle ”Ihminen ja metsä”. Metsäforumin työskentelyssä korostuivat Venäjän metsäsektorin nopean kehittämisen tarve, kansainvälinen yhteistyö, ekologinen näkökulma ja kaikkien sidosryhmien osallistumisen tarpeellisuus. Organisoitumisen perusmalliksi nousee metsäsektorin toiminnan toteuttaminen vertikaalisesti integroituneiden korkean jalostusasteen tuotantoon kykenevien suurten metsäteollisuusyritysten avulla.

Forumin ja messujen saama laaja julkisuus sekä korkean tason poliittisten toimijoiden siihen kohdistama mielenkiinto vahvistavat myös keskeisinä järjestäjinä toimineiden teollisuus- tiede- ja teknologiaministeriön ja metsäteollisuuden harjoittajien ja puunviejien liiton asemaa Venäjän metsäsektorin kehittämisen johtavina voimina.

Metsaforum 060902