Venäjän luonnonvaraministeriö uudistaa Luonnonvarojen käytön tarkastuslaitosta (Rosprirodnadzor) yhdistämällä Keskisen hallintopiirin, Moskovan kaupungin ja Moskovan alueen laitokset yhdeksi yksiköksi – Venäjän luonnonvaraministeriön alaiseksi Keskisen hallintopiirin luonnonvarojen käytön aluehallinnoksi.

Uudelleenjärjestelyn kautta saavuttamansa korkeamman aseman ansiosta laitoksen uskotaan pystyvän entistä tehokkaammin hoitamaan luonnonkäytön valvontatehtävänsä Moskovan seudulla. Nykyään Moskova ja Moskovan alue ovat kärkisijoilla karkeiden luonnonsuojelulakirikkomusten sekä vesistöjen ja metsien omavaltaisen käyttöönoton suhteen.

Lähde: Luonnonvaraministeriö