Valtion kehityspankki ”Vnešekonombank”, Moskovan alueen hallitus ja ”Russkij biougol”-yritysryhmä ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan investointiaikeista biohiilen tuotannon aloittamiseksi. Parhaillaan ollaan neuvottelemassa yhdeksän biohiilen tuotantolaitoksen rakentamisesta Moskovan alueelle. Laitosten kapasiteetti olisi 630 000 tonnia biohiiltä vuodessa, raaka-aineena käytetään puujätettä ja huonolaatuista puuta 2 milj.m³ vuodessa. Investoinnin suuruus olisi yhteensä yli 6 miljardia ruplaa (150 milj. €).
Russkij biougol-ryhmän kehitysohjelmaan sisältyy yhteensä 52 laitoksen rakentaminen Venäjälle, suunniteltu vuosikapasiteetti on 10 miljoonaa tonnia.