Maaliskuun lopulla OAO Svetlozerskles, Venäjän WWF ja Greenpeace allekirjoittivat Arkangelissa moratoriosopimuksen, jolla mm. kielletään kaikenlainen taloudellinen toiminta Svetlozerkslesin vuokra-alueen eteläosan luonnontilaisissa metsissä. Sopimus on voimassa vuoden 2009 loppuun saakka, kerrotaan WWF:n tiedotteessa.

Venäjän WWF pitää sopimusta on tärkeänä askeleena kohti ekologisesti vastuullista metsäbisnestä ja uskoo, että Venäjän Euroopan puoleisten alueiden viimeisistä luonnontilaisista metsistä huolissaan olevat eurooppalaiset asiakkaat ottavat sopimuksen tyytyväisinä vastaan.

Venäjän WWF:n mielestä luonnontilaisia metsiä koskevat kiperät kysymykset pitää ratkaista yhdessä asiasta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Tätäkin sopimusta ennen käytiin monia neuvotteluja ja tehtiin paljon tutkimustyötä mm. Dvinsko-Pinezhkin metsäalueen arvokkaiden luontokohteiden kartoittamiseksi. Arkangelin alueen metsät ovat Luoteis-Venäjän muita alueita enemmän joutuneet Euroopan taloudellisesti herkkien markkinoiden vaikutuksen alaisiksi. Se ilmenee mm. siinä, että metsäsertifiointia kehitetään alueella aktiivisesti. Kaikki metsäalalla toimivat tahot pitävät taigan luonnontilaisten ekosysteemien säilyttämistä yhtenä metsäsektorin tärkeimmistä tehtävistä.

Lähde: Venäjän WWF