Mondin Syktyvkarin tehdas on ottanut käyttöön havupuusellun alkuainekloorittoman valkaisun. Havusellun ECF-valkaisuun siirtymiseen on mennyt useita vuosia ja paljon rahaa. Vuosina 1999 – 2003 tehdas modernisoi ensin lehtipuusellun tuotantoaan mm. tuotantokapasiteettia lisäämällä ja valkaisuteknologiaa uusimalla kaikkiaan 22,1 milj. dollarilla. Tämän jälkeen havusellun valkaisuprosessin uusimiseen vuosina 2003 – 2007 on käytetty 22,75 milj. euroa.

Lähde: Mondi BP Syktyvkarskij LPK