Komin tasavallan metsäkomitea on jättänyt Komin arbitraatio-oikeuteen kanteita Mondin metsänvuokrasopimusten mitätöimisestä eräillä alueilla. Syynä on yrityksen jatkuva vuokrasopimusten ehtojen rikkominen, mm. hakkuumahdollisuuksia ei ole käytetty täysimääräisesti eikä metsänuudistamistöitä ja palontorjuntaa tehty riittävästi. Metsäkomitean tietojen mukaan 5 miljoonan kuutiometrin hakkuumahdollisuudesta hakattiin vain 2 miljoonaa vuonna 2011. Vuokranantajan mielestä käyttämättömät metsät tulisi alivuokrata edelleen tai antaa muille yrityksille.

Uutinen on julkaistu Komin arbitraatio-oikeuden nettisivuilla lähdeviitteenä Komin talousuutiset. Mondista ei ole asiaa kommentoitu.

Lähde: Komin arbitraatio-oikeus