Maa- ja metsätalousministeriö teettää viisi Luoteis-Venäjän metsäohjelman hanketta, joihin haetaan toteuttajaa tarjouskilpailulla. Hankkeet liittyvät metsätalouden normipohjan ja koulutuksen kehittämiseen.

Hankekuvaukset ja kilpailutusasiakirjat: www.mmm.fi