Maailmanpankki on myöntänyt 40,7 miljoonan dollarin lainan Valko-Venäjän metsäprojektille. Projektin tavoitteena on kehittää metsänhoitoa ja metsänuudistamista, lisätä hakkuutähteiden käyttöä ja kasvattaa metsien merkitystä osana kestävää kehitystä. Projektia rahoittaa myös Global Environment Facility 2,7 miljoonalla dollarilla.

Projekti investoi esimerkiksi metsäkoneisiin, joilla voidaan tehdä nuorten metsien harvennuksia. Lisäksi hankitaan järeitä hakkureita, joita voidaan käyttää puujätteen ja hakkuutähteiden hyödyntämiseen. Projekti osallistuu myös taimitarhojen modernisointiin sekä metsäpalojen valvonta- ja sammutusjärjestelmän kehittämiseen. Kyseessä on toinen Maailmanpankin rahoittama projekti Valko-Venäjällä. Ensimmäinen toteutettiin vuosina 1994-2002, ja sen tavoitteena oli mm. parantaa puumarkkinoiden toimintaa sekä kehittää metsäsertifiointia ja metsäpalojen torjuntaa.

Lähde: Maailmanpankki

Projektin kuvaus