Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Lesnaja Gazetan päätoimittaja G. Nadareishvilin pyynnöstä kirjoitin lehteen Venäjän metsäpolitiikan näkymistä.

Venäjän metsäsektorin uudistuksessa on pohdittu liian vähän perusperiaatteita alkaen siitä, mitä on metsätalous markkinataloudessa. Onko se itsenäinen talouden ala, metsäteollisuuden aputoimiala vai vain metsäalueiden hallintoa?

Metsälakiesityksen näkökulma painottuu talousmetsiin. Laajojen liiketoiminnan ulkopuolelle jäävien metsien uudesta toimintamallista ei paljoa kerrota. Yhteiskunnallisen metsätalouden periaatteiden kirjaaminen lakiin saattaisi helpottaa toimeenpanoa. Syrjäisissä metsissä ei ole toimivaa vaihtoehtoa valtion integroidulle luonnonvarahallinnolle.

Lue muistio