Venäjän teollisuus- ja energiaministeriö Minpromenergo on julkaissut luettelon vuodelle 2006 asettamistaan toimintatavoitteista. Metsäteollisuuden osalta ministeriön tämän vuoden tärkeimpiä tehtäviä on tavoiteohjelman luominen puun jatkojalostuksen kehittämiseksi ja uusien metsäalueiden saamiseksi korjuiden piiriin vuoteen 2015 mennessä.

Ministeriön tavoitteena on parantaa metsäteollisuuden houkuttelevuutta investointikohteena mm. luomalla investointihankkeiden tukijärjestelmä ja parantamalla olosuhteita suurten integraattien luomiseksi.

Tavoiteohjelmaan tullaan kirjaamaan myös kuusi investointihanketta, jotka Minpromenergo esitteli federaation hallitukselle marraskuussa 2005. Kaikki hankkeet liittyivät sellutehtaiden rakentamiseen eri puolille maata. Hankkeiden toteuttajiksi etsitään nyt vakavasti otettavia rahoittajia.

Yksi keskeisimmistä tavoiteohjelman kysymyksistä on mahdollisuus lainakorkojen osittaiseen korvaamiseen metsäteollisuusyrityksille, kun laina on otettu varmuusvarastojen (mm. puu, polttoaine) luomista varten. Lisäksi tullaan tarkastelemaan tulli- ja tariffimekanismien tehostamista, joilla taattaisiin pitkälle jalostettujen tuotteiden osuuden kasvu viennissä. Viimeisenä ministeriö listaa toiminnan tehostamisen metsätalouteen liittyvien talousrikkomusten ehkäisemiseksi.

Lähde: Teollisuus- ja energiaministeriö