Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen osallistui kutsuttuna pääpuhujana Moskovassa pidettyyn kansainväliseen konferenssiin ”Russian Wood and Timber 2011”, tiedottaa Ulkoasiainministeriö. Puheessaan hän nosti esille pohjoismaisia metsänhoitomenetelmiä ja kestävän metsätalouden periaatteita.
”Yksityisten metsänomistajien, elinkeinoelämän ja valtion saumaton yhteistyö metsäasioissa on ollut edellytys sille, että Suomi on voinut nousta metsätaloudessa maailman kärkimaaksi. Vaikka suojelemme enemmän metsää kuin mikään muu maa Euroopassa, puuntuotantomme kasvaa vuosittain”, Väyrynen totesi.

Ministeri Väyrynen piti tärkeänä valtion pitkäjänteistä metsäpolitiikkaa, joka on luonut vahvat puitteet metsätalouden kokonaisvaltaiselle kehitykselle Suomessa. Hän nosti ajankohtaiseksi esimerkiksi valmistelussa olevan Suomen Kansallisen metsäohjelman 2015, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti metsän ja puun monikäyttöisyyttä.

”Tulevaisuudessa korostuu erityisesti metsästä saatava bioenergia. Sen merkitys on olennainen, kun pyritään ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Puun käytön lisääminen rakennusmateriaalina ja puutuoteteollisuuden raaka-aineena tähtää myös samaan tavoitteeseen”, Väyrynen painotti.
Ministeri Väyrysen puhe on luettavissa englanninkielisenä täällä.