Pystypuun kantohintatulot tuovat valtion budjettiin yli 7,6 mrd. ruplaa vuonna 2006. Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelun mukaan metsästä saatavien tulojen lisäämiseksi pystypuun minimikantohintoja nostetaan. Federaation budjettitavoitteen mukaisesti minimikantohinnan laskemiseen käytetään 1.1.2006 lähtien kerrointa 1,6. Viime vuonna Venäjän hallituksen helmikuussa 2001 vahvistamiin minimikantohintoihin sovellettiin kerrointa 1,5.

Vuosittain tapahtuvaa puun minimikantohinnan indeksointia sanelee tarve muokata metsän arvoa siten, että se mahdollisimman hyvin vastaisi metsän markkina-arvoa.

Tällä hetkellä Venäjällä toimii kaksivaiheinen pystypuun kantohinnan määrittelyjärjestelmä. Ensin Venäjän hallitus määrittelee minimikantohinnat. Toisessa vaiheessa metsämaksut ja muut metsänkäytöstä perittävät maksut (pihkankeruumaksu, ei-puuaineisten metsän tuotteiden maksut jne.) eritellään alueelliset vaatimukset huomioiden. Vuoden 2005 alusta alkaen metsätalousvirastolla on ollut oikeus määrittää kaikki metsämaksut. Aikaisemmin konkreettiset maksumäärät (ts. paikalliset vaatimukset huomioivat maksut) määriteltiin Venäjän subjektien toimesta.

Paikalliset vaatimukset huomioivan maksun perusteella muodostetaan tarjouskilpailuhinta (tarjouskilpailun tulosten perusteella, kun metsää annetaan vuokralle 1 – 99 vuodeksi) ja huutokauppahinta (vastaavasti huutokaupan tulosten perusteella, kun metsää vuokrataan 1 vuotta lyhyemmäksi ajaksi). Metsänkäyttömaksuista pystypuun minimikantohinta tilitetään kokonaan federaation budjettiin, kun taas minimikantohinnan ylittävä osa menee federaation subjektien budjettiin.

1.1.2007 alkaen pystypuun minimikantohinnan määrittelyvaltuudet siirtyvät alueille Federaation lain nro 199-FZ, 31.12.2005 mukaisesti.

Lähde: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu