Ilim Groupin pitkän tähtäimen suunnitelmissa on yhtiön aseman vahvistaminen johtavana sellun viejänä Kiinaan sekä Venäjän markkinoiden merkittävimpänä paperin ja pakkausmateriaalien tuottajana, kertoo yhtiön pääjohtaja Herbert Paul Ekspert Severo-Zapad –lehdessä (15.6.2010). Kiinan viennin kohentamisen kannalta ensiarvoisen tärkeässä asemassa on huhtikuussa julkistettu Bratskin sellutehtaaseen kohdistuva investointisuunnitelma. Kotimaisen paperin- ja pakkausmateriaalien tuotannon markkina-aseman vahvistamisessa keskeinen investointi on uuden paperikoneen hankinta Korjazhman tehtaalle.

Huolimatta voimakkaasta pyrkimyksestä tuotannon modernisointiin, tekninen jälkeenjääneisyys on edelleen eräs metsäteollisuuden suurimmista ongelmista Venäjällä. Ilimin tehtailla nykyisin käytössä oleva tekniikka on keskimäärin 20 vuoden ikäistä, tai vanhempaa, kertoo Herbert Paul. ”Investointien myötä tuotanto tehostuu ja muuttuu ekologisemmaksi, jolloin pystymme alentamaan tuotantokustannuksia jopa 20 %.”

Ennen talouskriisiä venäjällä julkistettiin useita sellu- ja paperiteollisuuden investointiprojekteja, jotka kuitenkin jäivät toteutumatta muuttuneen taloudellisen tilanteen vaikutuksesta. Herbert Paul uskoo investointien oikean ajoituksen voimaan, vakuuttaen Ilimin selvinneen kriisistä hyvävoimaisena. ”Metsäteollisuus on erittäin pääomaherkkä ala, koska tuotannossa tarvitaan monimutkaista tekniikkaa. Onnistuneet investoinnit maksavat itsensä takaisin suunnilleen viidessä vuodessa”, Paul laskee. Tätä hän odottaa myös Ilimin Kiinan viennin kohentamiseen tähtääviltä investoinneilta. ”Venäjän markkinat kasvavat, tarvittavat resurssit ovat olemassa ja logistiikka Kiinan kaupalle on valmiina, joten oikein sijoitetut rahat tuottavat.”

Herbert Paul näkee metsäteollisuuden investoinneissa kolme suurta riskitekijää: ruplan kurssin vaikea ennustettavuus, infrastruktuurin (erityisesti tieverkoston) puutteellisuus sekä yleiset rakennustöihin liittyvät riskit kuten laitteiston tuontiin liittyvä byrokratia. Investointiaktiivisuutta edesauttavat ensisijaisesti rahoituksen saatavuus ja mahdollisuus säilyttää maksukykyisyys investoinneista huolimatta. Jälkimmäiseen vaikuttaa riskien ennustettavuus ja kyky selviytyä niistä. Ilimin pääjohtaja uskoo myös luonnonvarojen saatavuuden ja siihen liittyvän normatiivis-oikeudellisen perustan vaikuttavan, samoin luonnonvarojen rationaalisen käytön periaatteen sisäistäminen saattaa heijastua investointiaktiivisuuteen. Esimerkkinä hän mainitsee tilanteen, jossa investoijalle annetaan lupa intensiivisten hakkuiden harjoittamiseen jos tämä lupaa vastata metsän uudistamisesta samalla intensiteetillä. Paul uskoo, että tällainen menettely vaikuttaisi edullisesti liiketoiminnan tuottavuuteen ja sitä kautta Venäjän metsäteollisuuden kilpailukykyyn.

Lähde: Ekspert Severo-Zapad (15.6.2010)