Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän metsäpoliittisessa keskustelussa on todettu selvä tarve metsien pääryhmäjaon uudistamiseen. Se on tärkeä perusratkaisu, joka antaa lähtökohdat metsätalouden suunnittelulle.

Moisejev ja Tšuenkov päätyvät johtopäätöksen, että pääryhmäjakoa ja eri ryhmissä sallittujen hakkuiden määrittelyä on pakko muuttaa; I-ryhmän metsien kestävää käyttöä on tehostettava ja nykyisen IIIryhmän saavutettavissa olevien metsien statusta on nostettava. Perinteistä kolmijakoa ei ole syytä muuttaa vaan sen sisältö tulee uudistaa. Tämä muutos tulisi sisällyttää metsälain uudistukseen.

Lue muistio