Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu julkaisi sanomalehti Vedomostin tekemän haastattelun, jossa metsäviraston johtaja Valeri Roschupkin kommentoi ajankohtaisia metsäasioita. Poimintoja haastattelusta:

Vientitullit
Viennin raaka-ainesuuntautuneisuus johtuu oman jalostuskapasiteetin puuttumisesta, minkä vuoksi vientitullit ovat alhaisia. Pitkälle jalostettujen puutuotteiden vientitullit ovat havu- ja lehtipuutavaran tulleja suurempia, mikä on vastoin hallituksen tulli- ja tariffipolitiikka ja hidastaa omien yritysten kehittymistä. Tilanteen korjaamisesta on tehty esitys ulkomaankaupan suojatoimista vastaavalle komitealle. Puutuotteiden vientitulleja pitäisi korottaa eriytetysti, eniten saha-, vaneri- ja viilutuotannon raaka-aineelle ja vähemmässä määrin kuitupuulle. Se Roschupkinin mielestä vaikuttaisi myönteisesti venäläisten sahojen ja vaneritehtaiden toimintaan, joilla nykyään on suuria vaikeuksia raaka-ainehankinnoissaan. Tulleilla voitaisiin vaikuttaa myös yhtenä tekijänä ulkomaisten investointien ohjautumiseen Venäjälle.

Investointi-ilmapiiri ja uusi metsälaki
Investointi-ilmapiiriä parantaa myös tuleva metsälaki, joka pidentää vuokra-aikaa 99 vuoteen ja antaa suurille yrityksille paremmat toimintamahdollisuudet. Tällä hetkellä 62 % kaikista metsänkäyttäjistä on pieniä yrityksiä, jotka vuokraavat metsiä 1-3 vuodeksi ilman velvollisuuksia metsien suojelusta ja uudistamisesta. Lisäksi niiltä puuttuu mahdollisuus puunjalostukseen. Venäjän kantohinta on alhainen, vain 4-7 % puutavaran hinnasta, koska rasitteita ei ole. Uusi laki edellyttää pitkäaikaisilta metsänvuokraajilta velvollisuuksia, joita vain vakavasti otettavat yritykset voivat täyttää. Ei ole salaisuus, että uusi laki johtaa metsäbisneksessä toimivien yritysten koon suurenemiseen, toteaa Roschupkin.

Leshozien rooli ja uusi metsälaki
Nykyinen tilanne, jossa leshozilla on toisessa kädessä laki ja toisessa kirves, poistuu uuden lain myötä. Taloudellinen toiminta siirretään metsänkäyttäjille ja leshozeille jää valvonta. Vain, jos metsänkäyttäjä ei huolehdi velvollisuuksistaan, eikä tilalle löydetä toista ehdokasta, voidaan toimintoja siirtää leshozin vastuulle. Järjestyksen säilymisen valvonnasta huolehtii myös luonnonvarojen tarkastusvirasto, joten ilman kaitsemista metsä ei jää.

Laittomat hakkuut
Muiden toimien ohella Venäjän metsävirasto tukee satelliitti- ja ilmakuviin perustuvan laittomien hakkuiden valvontajärjestelmän kehittämistä. Aluksi järjestelmällä on suunnitteilla tarkkailla miljoonan hehtaarin aluetta, mutta kolmen vuoden kuluttua jo koko maan metsiä. Hankkeessa hyödynnetään nykyaikaista sotatutkimusta ja suunnitteilla on perustaa 5 tietojenkäsittelypistettä Habarovskin, Krasnojarskin, Vologdan alueille sekä Pietariin tai Karjalaan.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu