Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu julkaisi myös metsäviraston johtajan Valeri Roschupkinin puheenvuoron duumalle, jossa nostettiin esille mm. seuraavia kysymyksiä:

 1. METSÄTALOUDEN KEHITTÄMINEN
  Metsän vuokrauksesta on tullut tärkein metsänkäytön muoto. Vuokrametsiä on noin 90 milj. ha, joista saadaan noin puolet kaikesta korjatusta puusta. Metsän hallintakysymykset on ratkaistava nimenomaan vastuullisten vuokralaisten kautta. Tätä tukee Federaation laki 199-FZ sekä uusi metsälaki.
 2. METSÄNUUDISTUS
  Metsäviraston päätehtävä on metsänuudistus. Alhaiset metsänuudistusmäärät eivät turvaa metsien suotuisaa puulajikehitystä. Metsänuudistustöiden osuus on vain 30 % ja loput on luontaista uudistumista. 2005 federaation budjetista on myönnetty uudistamiseen 2 mrd. ruplaa, joka on 1,5 kertaa enemmän kuin edellisvuonna.

  Suunnitelmissa on määrätietoisen metsänuudistamisen määrien ja tapojen tarkistaminen, tavoitetalouksien* perustaminen turvaamaan metsäteollisuuden puuntarpeet sekä siirtyminen pitkäaikaiseen vuokraukseen, jolloin puunkorjaajat ovat velvollisia myös istuttamaan uutta metsää.

 3. AKTIIVITOIMET METSÄRIKKEITÄ VASTAAN
  Otetaan käyttöön uusia laitteita, joilla saadaan parannettua metsäsuunnittelun tarkkuutta ja objektiivisuutta sekä hakkuualueiden tarkastusten laatua.
 4. PUUTAVARAN LIIKKUMISEN VALVONTA, johon kuuluvat mm. vapaaehtoinen metsäsertifiointi, metsähuutokauppojen tulosten, hakkuiden, hakkuulupien kirjausjärjestelmät sekä puutavaran leimaus.
 5. HELPOMMIN SAAVUTETTAVAT METSÄT
  Tuemme niitä metsänvuokraajia, jotka omin varoin kunnostavat ja kehittävät metsäinfrastruktuuria. Metsävirasto yhdessä Vneshtorgbankin kanssa pyrkii saamaan investointeja metsäinfrastruktuurin kehittämiseen.

Lähde: Luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu

* Tselevye hozjaistva: tehostetun puuntuotannon malli, ks. artikkeli Luoteis-Venäjälle tarvitaan venäläinen puuntuottamisen tehostamisen malli