Venäjän Metsäviraston johtaja Valeri Roschupkinin mielestä laittomien hakkuiden estämiseksi tulisi poistaa ne taloudelliset tekijät, jotka mahdollistavat laittomuudet. Laittomien hakkuiden tuotteena on raakapuu. Kantohinnan ja myyyntihinnan välinen ero voi olla jopa 95 %, mikä houkuttelee laittomia puunkorjaajia.

Hintaeron pienentämiseksi tulisi Roschupkinin mukaan korottaa huomattavasti raakapuun vientitulleja ja alentaa jalostettujen puutuotteiden vientimaksuja. Lisäksi tulisi lainsäädännöllä vähentää pienten ”yhden päivän” korjuuyritysten määrää ja luoda hyvät toimintaedellytykset suurille puunkorjuu- ja puunjalostusyrityksille.

Lähde: Business News Agency