Venäjän metsävirasto on määrännyt Luoteisen federaatiopiirin metsäosaston tarkastamaan Karjalan metsähallinnon tehokkuuden, tiedottaa luonnonvaraministeriö. Maaliskuussa 2007 metsävirasto teki Karjalan metsien tilan ja metsänkäytön organisoinnin tarkastuksen, jossa ilmeni että joissakin leshozeissa hakkuusuunnite oli ylitetty. Lisäksi havaittiin, että subjektin viranomaisia ei ole koulutettu tarpeeksi metsäpalojen torjuntaan.

Tulevan tarkastuksen tavoitteena on analysoida, onko Karjalan tasavallan hallitus toiminut tehokkaasti em. puutteiden poistamiseksi ja kuinka tehokkaasti uuden metsälain myötä subjekteille siirretyt metsähallinnon valtuudet on toimeenpantu.

Karjalassa ei ole esimerkiksi metsänvuokrasopimuksiin sisällytetty velvoitteita, jotka vuokraajat ovat ottaneen vastuulleen metsähuutokauppojen yhteydessä mm. metsähuutokauppojen lisäehdoissa mainittujen liiketoimintasuunnitelmien toimeenpanon suhteen.

Tarkastajat arvioivat myös tasavallan hallituksen ja järjestysvallan toimintaa metsänkäyttäjien jättämien maksujen ja laittomasta hakkuusta langetettujen sakkojen perinnässä. Satelliittiseurannasta saatujen tietojen perusteella maksamattomia summia on arvioitu olevan lähes 31 milj. ruplaa. Maksuja on jäänyt rästiin myös suurimmilla metsäyhtiöillä.

Lähde: Luonnonvaraministeriö