Venäjän federaation valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut Venäjän metsävarojen valtionhallinnon tehokkuutta vuosina 2004 – 2006.

Arviointimuistiossa todetaan, että puun jatkojalostuksen alhaisen kehitysasteen vuoksi metsäteollisuuden toiminta ei ole valtion eli metsävarannon omistajan etujen mukaista. Verotuloja ja muista maksuista kertyviä tuloja saadaan Venäjän budjettiin kaikkiaan 13,3 mrd. ruplaa. Puunkorjuuyrityksistä tappiollisesti toimii 56 %, puunjalostusyrityksistä 45 % sekä sellu- ja paperiteollisuuden yrityksistä 32 %.

Metsäteollisuuden heikon tehokkuuden syitä ovat yritysten teknologinen ja taloudellinen pirstaleisuus, tuotannollisen käyttöomaisuuden kuluneisuus, riittämättömät investoinnit, kansallisen politiikan puuttuminen metsien käytön, suojelun ja uudistamisen suhteen. Valtakunnallista tavoiteohjelmaa puun jatkojalostuksen ja metsien käyttöönoton kehittämisestä vuoteen 2015 mennessä ei edelleenkään ole hyväksytty, vaikka ohjelman valmistelusta päätettiin jo vuonna 2005.

Tarkastusvirasto on todennut yksittäisiä puutteita metsä- ja budjettilainsäädännössä mm. metsien käytöstä perittävien maksujen osalta. Maksuja ei ole määritelty niitä tapauksia varten, joissa metsämaita siirretään muihin maankäyttöryhmiin. Korjauksia olisi tehtävä myös huutokauppamenettelyyn, jolla myydään oikeuksia solmia metsävuokrasopimuksia tai metsän osto- ja myyntisopimuksia. Nykyisellä huutokauppatavalla metsänkäyttömaksuista saatavien budjettitulojen vaje voi olla 3,8 mrd. ruplaa.

Arviossa todetaan, että hyödyntämällä kokonaan metsien mahdollinen käyttöpotentiaali pystyttäisiin budjettituloja saamaan 29,7 mrd. ruplaa. Jo pitemmän aikaa tuosta potentiaalista on käytetty vain 22 %, minkä seurauksena federaationbudjetin metsänsuojelu- ja uudistusmenot ovat olleet suuremmat kuin metsänkäytöstä saatavat tulot. Viimeisten kahden vuoden aikana federaation metsähallinnon yhtenäistämisen jälkeen metsävarannon tilan parantaminen on turvattu ja metsänkäytöstä perittävien maksujen osuus on kasvanut, mikä on antanut mahdollisuuden kompensoida metsän suojelun ja uudistamisen aiheuttamia kuluja.

Lähde: Venäjän valtiontalouden tarkastusvirasto