Ministeri Trutnevin mukaan Luonnonvaraministeriön tehtävä on laatia ehdot metsämaiden käyttöön luovuttamisen selkeyttämiseksi metsähuutokaupoissa, tiedottaa ministeriön lehdistöpalvelu. Yhtiöiden tehtävänä on voittaa huutokaupat. Kun uusi metsälaki hyväksytään, saadaan metsänkäytöstä uudet ohjeet, jotka mahdollistavat vuokrauksen jopa 99 vuodeksi, mikä muuttaa puuraaka-ainemarkkinoita oleellisella tavalla. Ministeriö on valmis tekemään kaikkensa, jotta markkinoille saataisiin kilpailua.

Ministeri totesi Luonnonvaraministeriön olevan valmis käsittelemään mahdollisuuksia asettaa yhtiöitä ensisijaisuusjärjestykseen, mutta vain korvauksena pitkäaikaisista ja mittavista investoinneista. Ministeriö on valmis tehostamaan sopimusprosessia yhtiöiden, Venäjän metsäviraston ja subjektien kanssa, mm. osallistumalla Stora Enson puunjalostushankkeen esittelytilaisuuteen. Hän korosti, että jos hanke osoittautuu valtakunnalliseksi, on ministeriö kiinnostunut siitä, koska puunjalostusyhtiöillä pitää olla paremmat olosuhteet, kuin raaka-aineen viejillä.

Stora Enson Arno Pelkoselle Trutnev kertoi, että uusi metsälaki hyväksyttäneen kesällä 2005. Tapaamisessa sovittiin, että Stora Enson Venäjän puunjalostussektorin investointihankkeen esittelytilaisuus pidetään tammikuussa 2005.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu