Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Luoteis-Venäjällä on käynnistynyt metsävakuutuksen kokeilu vuokratuissa metsissä. Päätavoite on palovakuutus mutta myös luvattomien hakkuiden varalta voidaan vakuuttaa. Vakuutuksen maksaa vuokraaja ja edunsaajana on yleensä valtio. On esitetty myös ajatus, että valtio vakuuttaisi luonnonsuojelualueita.

Metsavakuutus 121103