Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Luonnonvaraministeriö ja metsävirasto työstävät yhdessä investointiohjelmaa metsätieinfrastruktuurin parantamiseksi.

Vuosittain on tavoitteena rakentaa 3000 km uutta päällystettyä (metsä)päätietä. Tienrakennusprojektin odotetaan kasvattavan vuosittaista päätehakkuumäärää 45 miljoonalla kuutiolla ja lisäävän metsäsektorin osuutta BKT:stä nykyisestä 2,5 prosentista 3,5 prosenttiin.

Kustannusarvio on 18 mrd ruplaa/v, mikä rahoitettaisiin pääasiallisesti federaation ja subjektien budjeteista sekä Vneštorgbankin avulla. Tienrakennuksen kustannukset peritään takaisin metsän vuokramaksuissa niitä metsäalueita koskien, joihin teitä rakennettaan.

Metsäviraston johtaja Valeri Roštšupkin on lähettänyt taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeri German Grefille kirjeen edistääkseen metsätieinvestointiprojektia.

Roštšupkinin mukaan liikenneministeriö tukee luonnonvaraministeriön ehdotusta ratkaista yhdessä metsäisten alueiden infrastruktuuriongelmat.

Lue muistio