Venäjän tullin tietojen mukaan puun ja metsäteollisuuden tuotteiden osuus ulkomaanviennistä vuonna 2008 oli 2,3 %. Metsäteollisuuden vientimäärät ovat laskeneet lukuun ottamatta sellua ja sanomalehtipaperia. Suurin pudotus on ollut raakapuun viennissä.

Lähde: Venäjän tullin tiedote ja vientitilasto 2008, vuoden 2007 vertailulukujen lähteenä Rosstatin julkaisu ”Rossiiskij statisticheskij ezhegodnik 2008”

Venäjän metsäteollisuustuotteiden viennin kehitys