Viime vuonna Venäjä kasvatti sellun, paperin, vanerin ja sahatavaran vientiään 28,5 prosentilla. Venäjän teollisuus- ja energiaministeriön ilmoituksen mukaan viennin rahallinen arvo oli 9 mrd. dollaria. Viennin kasvun katsotaan liittyvän sellun vientitullin poistoon ja puunjalostusyritysten modernisointiin.

Myös ulkomaisia investointeja Venäjän puunjalostusteollisuuteen tehtiin edellisvuotta enemmän. Vuonna 2005 investoinnit olivat 39 mrd. ruplaa (1,4 mrd. dollaria), kun ne edellisvuonna olivat 31,1 mrd. ruplaa (1,1 mrd. dollaria). Investointiaktiivisuuteen vaikutti mm. puunjalostuslaitteiden tuontitullin alennus.

Lähde: Venäjän teollisuus- ja energiaministeriö