Luoteis-Venäjän energiantarpeesta ainakin 15 % voidaan kattaa puulla. Tällä hetkellä Luoteis-Venäjällä energiantuotannossa puuta käytetään vain 3 %. Nykyisillä hinnoilla bioenergian käyttö voisi tulla jopa puolet halvemmaksi kuin raskaan polttoöljyn tai hiilen käyttö. Bioenergian mahdollisuuksista kertoi Luoteis-Venäjän metsäteollisuuskonfederaatio Viipurissa maaliskuun alussa järjestetyssä seminaarissa.

Tilaisuudessa keskusteltiin uudistuvien energiamuotojen hyödyntämisestä Luoteis-Venäjällä ja erityisesti Leningradin alueella. Luoteis-Venäjällä on maan euroopanpuoleisen osan suurimmat metsävarat, ja sen vuoksi bioenergian hyödyntäminen siellä olisi tarkoituksenmukaisinta. Yksi bioenergian käytön suhteen eturintamaan nousseista alueista on Leningradin alueella sijaitseva Priozerskin piiri. Siellä toimii kuusi bioenergialaitosta sekä 22 hiili- ja puuvoimalaa. Kaikkiaan lämpövoimaloita Priozerskin piirissä on 37.

Hakkeen käyttö hiilen tai raskaan polttoöljyn sijasta on edullista metsäisillä seuduilla, joissa toimii myös puunjalostuslaitoksia ja sahoja. Priozerskin piirin edustajien esittämät luvut todistavat, että bioenergiaan siirtyminen kannattaa. Piirin energiantuotannon omakustannushinta on öljystä ja hiilestä hakkeeseen siirtymisen jälkeen vuonna 2005 laskenut lähes puoleen.

Tapaamisessa pohdittiin myös bioenergian käytön ja Kioton sopimuksen välistä yhteyttä. Päästökaupan ansiosta bioenergiaan siirtyvät voimalat voisivat saada lisärahoitusta ulkomailta. Tuolla tavoin saataisiin sekä laskettua energiantuotannon hintaa että katettua lämpövoimaloiden muutoskustannuksetkin.

Lähde: Luoteis-Venäjän metsäteollisuuskonfederaatio, artikkeli löytyy sivuilta www.rwt.ru