Pietarissa pidetyn kansainvälisen metsäteollisuusfoorumin avajaisissa Venäjän metsäviraston johtaja Valeri Roschupkin kertoi, että metsäteollisuussektorille on tehty investointeja 825 milj. dollarin edestä ja maan puunvienti on kasvanut 12 %.

Roschupkin totesi, että vuodessa metsäsektorin asiaintilassa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Vuotuiset puunkorjuumäärät ovat 128 milj. m³ ja kaiken kaikkiaan puutuotteiden volyymi on kasvanut 1,5 %. Lisäksi laskennallisesta hakkuumäärästä saadaan nykyisellään käytettyä 22 %. Mutta Venäjän oma puunjalostusteollisuus jalostaa vain 20 % kaikesta korjatusta puusta. Nimenomaan alhaiset jatkojalostusmäärät ovat syynä siihen, että metsäsektorin vaikutus teollisuustuotannon rakenteeseen on vaatimattomat 3,4 %. Viennistä sen osuus on 3,7 %, veroista 2,2 %, investoinneista ja teollisuuden käyttöomaisuudesta 3 %. Roschupkinin mukaan alalta löytyisi potentiaalia parempiinkin lukuihin.

Vuosittain Venäjällä metsästä käytetään 400 milj. m³ vähemmän kuin olisi mahdollista. Hyvien liikenneyhteyksienkin päässä käyttöluku on 100 milj. m³. Laskennallisen hakkuumäärän alitus johtuu puunkorjaajien ja puunjalostajien riittämättömistä investointi- ja kehittämismahdollisuuksista. Käyttämättä jääneestä metsästä ei saada tuloja, mutta sen suojeluun ja uudistamiseen rahaa kuitenkin tarvitaan noin miljardi dollaria vuodessa.

Lähde: Venäjän luonnonvaraministeriön lehdistöpalvelu