Venäjä nosti pyöreän puun vientitullin 10 eurosta 15 euroon kuutiolta 1.4.2008 alkaen lukuunottamatta läpimitaltaan alle 15-senttistä koivua ja haapaa. Puuta ei voida rajalla kuitenkaan lajitella, joten tulli on käytännössä maksettava kaikesta puusta.

Lue koko artikkeli: Metsäteollisuus ry